Sublimacija

 

Sublimacija šolja 3D vakuum presom

Instrukcije:

 1. Uključite 3D vakuum presu.
 2. Podesite dugme HEATING za temperaturu tako da obe lampice za temperaturu budu uključene.
 3. Podesite temperaturu na 195 oC i vreme na 540 sekundi. Dodajte 120 sekundi za svaku dodatnu šolju stavljenu u vakuum presu. Za više šolja koje se peku odjednom podešavanja treba da budu 195 oC na 14 minuta.
 4. Odštampajte sliku u ogledalu na transfer papir.
 5. Fiksirajte papir sa slikom na šolju koristeći termo otpornu traku. Uvek treba voditi računa da ste šolju duž cele površine prekrili papirom. Nemojte ostavljati deo šolje ne pokriven a samo deo gde je štampa pokriven.
 6. Obmotajte šolju silikonom za šolju.
 7. Pozicionirajte šolju tako da joj dno bude gore.
 8. Pritisnite dugme za vreme.
 9. Kada se pečenje završi momentalno izvucite šolju iz prese i uklonite transfer papir. Koristite rukavice otporne na toplotu jer će šolja biti veoma vruća.
 10. Potopite šolju u toplu vodu kako bi se što pre ohladila, kako bi se što pre prekinuo proces sublimacije.

 

Sublimacija kamena 3D vakuum presom

Instrukcije:

 1. Podesite temperaturu na 195 oC.
 2. Pritisnite dugme za pečenje dva puta tako da se obe lampice upale.
 3. Podesite vreme na 8-9 minuta u zavisnosti od veličine kamena. Što je veća površina kamena, vreme pečenja mora biti duže. Vreme za manji kamen je 8 minuta dok je vreme za veliki kamen 9 minuta.
 4. Držite gornju ploču 3D vakuum prese i povežite cevi do donje ploče prese.
 5. Odštampajte sliku u ogledalu na transfer papiru. Slika treba biti veća od površine proizvoda.
 6. Postavite proizvod na transfer papir licem ka dole i fiksirajte papir termo otpornom trakom.
 7. Postavite proizvod na gornju ploču 3D vakuum prese licem ka gore.
 8. Pritisnite dugme za vakuum, zatim dugme za vreme kako bi tajmer počeo sa odbrojavanjem.
 9. Zatim prekrijte sve silikonskom podlogom.
 10. Pecite na 195 oC, 8 minuta sa srednje-visokim.
 11. Kada se pečenje završi odmah uklonite proizvod iz prese i uklonite transfer papir. Ostavite sublimacioni proizvod da se ohladi. Kamen će biti veoma vruć pa povedite računa o zaštiti.

 

Sublimacija maski za mobilne telefone 3D vakuum presom

Instrukcije:

 1. Proverite da li je vakuum ležište u 3D vakuum presi i da li su cevi povezane.
 2. Pritisnite dugme za zagrevanje prese tako da su i gornji i donji grejači aktivni.
 3. Podesite temperaturu na 190 oC.
 4. Podesite vreme na 6 minuta (360 sekundi).
 5. Uklonite zaštitni film sa maske.
 6. Postavite masku u kalup 3D prese.
 7. Odštampajte sliku u ogledalu na transfer papir.
 8. Odsecite nepotrebne krajeve transfer papira i obmotajte masku papirom zatim kalupom.
 9. Postavite masku na presu licem ka gore bez gornjeg ležišta 3D vakuum prese.
 10. Zatvorite i zaključajte gornje ležište.
 11. Pritisnite dugme za vakuum. Kada vakuum ukloni veći deo vazduha i Vaša maska bude pravilno podešena u ležište, zatvorite poklopac 3D vakuum prese.
 12. Pritisnite dugme za vreme.
 13. Kada se pečenje završi odmah uklonite proizvod iz prese i uklonite transfer papir. Ostavite sublimacioni proizvod da se ohladi.
 14. Maske iPhone 4 i 5, stavite u kalup za hlađenje kako bi dobili čvrstoću maske (za ostale maske mobilnih telefona nije potreban alat za hlađenje).
 15. Za nove maske za telefone kao što su iPhone 6, Note 3 i Note 4 alat treba ugrejati 30 minuta.

 

Sublimacija staklenih satova:

Instrukcije:

 1. Podesite temperaturu na 185oC.
 2. Podesite vreme na 220 sekundi. Za veliki sat vreme podesiti na 230 sekundi.
 3. Podesite pritisak na slabu vrednost. Vodite računa o pritisku jer staklo može pući pod laganim pritiskom. Zagrejati proizvod 5 sekundi.
 4. Odštampajte sliku BEZ ogledala na ttransfer papiru. Slika bi trebalo da bude veća od proizvoda.
 5. Postavite poležinu proizvoda (belu stranu) na transfer papir licem ka dole i fiksirajte papir za proizvod termo otpornom trakom.
 6. Stavite proizvod na presu licem ka dole, kako bi pozadina sata bila okrenuta ka gore.
 7. Prekrijte sve nelepljivim papirom.
 8. Pecite na 185 oC, 220 sekundi sa slabim pritiskom.
 9. Kada se pečenje završi odmah uklonite proizvod iz prese i uklonite transfer papir. Ostavite sublimacioni proizvod da se ohladi. Kamen će biti veoma vruć pa povedite računa o zaštiti.

 

Sublimacija puzli

Instrukcije:

 1. Podesite temperaturu na 185 oC.
 2. Podesite vreme na 120 sekundi (važi za sve puzzle osim drvene). Drvene puzzle idu na 100 sekundi.
 3. Podesite pritisak na srednju vrednost.
 4. Odštampajte sliku u ogledalu na transfer papiru. Slika treba da bude veća od podloge.
 5. Stavite puzlu na presu licem ka dole da se podgreje nekih 10 sekundi.
 6. Kada se ohladi postavite puzlu na transfer papir licem ka dole i fiksirajte papir za proizvod termo otpornom trakom.
 7. Postavite prazan list termo otpornog papira na presu da bi ostala čista.
 8. Postavite proizvod na presu licem ka gore sa transfer papirom na vrhu.
 9. Prekrijte sve nelepljivim papirom.
 10. Pecite na 185 oC, 120 sekundi sa srednjim pritiskom.
 11. Kada se pečenje završi odmah uklonite proizvod iz prese i uklonite transfer papir. Ostavite sublimacioni proizvod da se ohladi.

 

Sublimacija majica

Instrukcije:

 1. Podesite temperaturu na 185 oC.
 2. Podesite vreme na 120 sekundi.
 3. Podesite pritisak tako da bude jači.
 4. Odštampajte sliku u ogledalu na transfer papir.
 5. Podesite lice transfer papira prema proizvodu. Majice trebaju biti 100% poliester, bele boje ili veoma svetle nijanse neke druge boje.
 6. Pecite na 185 oC, 120 sekundi sa srednjim pritiskom.
 7. Kada se pečenje završi odmah uklonite proizvod iz prese i uklonite transfer papir. Ostavite sublimacioni proizvod da se ohladi.

 

Sublimacija keramičkih šolja presom za šolje

Instrukcije:

 1. Podesite temperaturu na 180 oC.
 2. Podesite vreme na 220 sekundi.
 3. Podesite pritisak na veću vrednost (jači pritisak).
 4. Odštampajte sliku u ogledalu na transfer papir.
 5. Odsecite nepotrebne delove transfer papira i obmotajte ga oko šolje.
 6. Fiksirajte transfer papir na šolju termo otpornom trakom.
 7. Pecite na 180 oC, 3.5-4 minuta sa većim pritiskom.
 8. Kada se pečenje završi odmah uklonite proizvod iz prese i uklonite transfer papir. Ostavite sublimacioni proizvod da se ohladi.

 

Sublimacija plastičnih proizvoda

Instrukcije:

 1. Podesite temperaturu na 200 oC.
 2. Podesite vreme na 60 sekundi.
 3. Podesite pritisak na srednju vrednost.
 4. Odštampajte sliku u ogledalu na transfer papir. Slika treba da bude veća od podloge.
 5. Podesite lice transfer papira prema proizvodu i fiksirajte ga termo otpornom trakom.
 6. Postavite prazan list termo otpornog papira na presu da bi ostala čista.
 7. Postavite proizvod na presu licem ka gore sa transfer papirom na vrhu.
 8. Prekrijte sve nelepljivim papirom.
 9. Pecite na 200 oC, 60 sekundi sa srednjim pritiskom.
 10. Kada se pečenje završi odmah uklonite proizvod iz prese i uklonite transfer papir. Ostavite sublimacioni proizvod da se ohladi.

 

Sublimacija pločica 3D vakuum presom

Instrukcije:

 1. Uključite 3D vakuum presu.
 2. Povedite računa da je gornji deo ploče u presi i da su cevi povezane ispod ploče.
 3. Podesite temperaturu na 200 oC i vreme na 420-480 sekundi (7-8 minuta).
 4. Upalite dugme za grejanje tako da se uključe i gornje i donje svetlo.
 5. Odštampajte sliku u ogledalu na transfer papiru.
 6. Odsecite nepotreban deo papira i obmotajte ga oko pločice.
 7. Fiksirajte sliku na pločici koristeći termo otpornu traku.
 8. Postavite pločicu na gornji deo ploče licem ka gore.
 9. Pritisnite dugme za vakuum.
 10. Pritisnite dugme za vreme.
 11. Kada se pečenje završi odmah uklonite proizvod iz prese i uklonite transfer papir. Ostavite sublimacioni proizvod da se ohladi. Kamen će biti veoma vruć pa povedite računa o zaštiti.

 

Sublimacija podloge za miša

Instrukcije:

 1. Podesite temperaturu na 200 oC.
 2. Podesite vreme na 30 sekundi.
 3. Podesite pritisak na srednju vrednost.
 4. Odštampajte sliku u ogledalu na transfer papir.
 5. Postavite papir na podlogu za miša licem ka dole i fiksirajte papir za proizvod koristeći termo otpornu traku.
 6. Pecite na 200 oC, 30 sekundi sa slabim pritiskom.
 7. Kada se pečenje završi odmah uklonite proizvod iz prese i uklonite transfer papir. Ostavite sublimacioni proizvod da se ohladi.

 

Sublimacija rakijskih čašica 3D vakuum presom

Instrukcije:

 1. Uključite 3D vakuum presu.
 2. Pritisnite dugme za temperaturu tako da se uključe obe lampice, i gornja i donja.
 3. Podesite temperaturu na 200 oC i podesite vreme na 13 minuta.
 4. Odštampajte sliku u ogledalu na transfer papiru.
 5. Odsecite nepotrebne krajeve transfer papira i obmotajte papir oko čašice.
 6. Fiksirajte papir za čašicu koristeći termo otpornu traku.
 7. Stavite rakijsku čašicu u kalup i poklopite staklenim poklopcem.
 8. Povežite gumenu cev koja je povezana na dno 3D vakuum prese, sa belom cevi koja viri iz kalupa.
 9. Pritisnite dugme za vakuum.
 10. Pritisnite dugme za vreme.
 11. Pecite na 200 oC, 180-220 sekundi sa slabim pritiskom.
 12. Kada se pečenje završi odmah uklonite proizvod iz prese i uklonite transfer papir. Ostavite sublimacioni proizvod da se ohladi. Čašica će biti veoma vruća pa povedite računa o zaštiti.

 

Uobičajna pitanja o sublimaciji

 1. Zašto sublimacija?
 2. Šta je sublimacija?
 3. Šta Vam je potrebno za početak biznisa?
 4. Koji štampač Vam je potreban?
 5. Kakva vrsta boje Vam je potrebna?
 6. Koji tip termo prese Vam je potreban?
 7. Šta sublimacija može i ne može da uradi?

Zašto sublimacija?

Sa tehnikom sublimacije možete štampati visoko kvalitetne slike na raznim predmetima pravljenim od poliestera ili premazanim slojem poliestera, čak i na pamučnim predmetima kao što su majice . Sve što je potrebno za proces sublimacije jesu štampač, sublimacione boje, papir i termo presa.

Šta je sublimacija?

Tehnika sublimacije podrazumeva upotrebu digitalnih slika (nastale skeniranjem, skinutih sa digitalnih fotoaparata ili kreiranjem na Vašem računaru). Upotrebom štampača za sublimaciju, digitalne slike se štampaju na specijalni transfer papir posebnim sublimacionim bojama. Na visokoj temperaturi, sublimaciona boja se pretvara u gas. Pore premaznog sloja se otvaraju i dozvoljavaju gasu da uđe u sloj predmetana kojem se štampa. Zatim, kada se predmet izvadi iz prese, pore sublimacionog sloja se zatvaraju zadržavajući boju unutra. Cela slika biće glatka na dodir. Ovo je proces prenošenja gde slika postaje deo proizvoda (majice, šolje..). Za sublimaciju su potrebne posebne boje , papiri i specifični materijali premazani polimernim slojem.

Šta Vam je potrebno za početak biznisa?

 • Sublimacioni štampač (preporučujemo sublimacioni štampač EPSON L310)
 • Sublimacioni papir (preporučujemo transfer papir namenjen za sublimaciju poliestera i pamuka)
 • Sublimaciona boja (dostupna u ketridžima, bocama i kesama; preporučujemo naše CMYK sublimacione boje posebno pravljene za EPSON L310)
 • Traka otporna na temperaturu (da pričvrstite sliku na proizvod kako se ne bi pomerala prilikom transfera ukoliko radite šolje, ploče, kačkete)
 • Sublimacioni proizvodi (proizvodi pogodni za sublimaciju. Pažnja: nisu sve šolje, ploče, kačkete i ostali proizvodi za štampanje kompatibilni za sublimaciju)
 • Termo presa za vezanje slike za proizvod. Ako sublimirate šolje ili kačkete, potrebne su Vam 3D termo prese.
 • Program za pripremu dizajna (kao što su Photoshop, Illustrator ili CorelDraw – trenutno se ICC profili ne mogu podešavati u ostalim programima)
 • ICC profil za podešavanje boja (da budete sigurni da će Vam boje biti identične na izlazu)

Koji štampač Vam je potreban?

Zbog specifične boje koja Vam je potrebna za sublimaciju, ograničen je izbor štampača. Da bi imali savršen otisak, da bi imali kvalitetne rezultate toplo Vam preporučujemo sublimacioni štampač EPSON L310. Uz našu podršku, imate siguran proboj u svet sublimacije.

Koja Vrsta boje Vam je potrebna?

Boja za sublimaciju je posebna mešavina vode i termo aktivne boje. Za kvalitetne rezultate preporučujemo Vam naše boje posebno napravljene za EPSON L310.

Koji tip termo prese Vam je potreban?

Termo presa je mašina kojom se štampa sa transfer papira na sublimacioni proizvod. Koristeći pravu temeraturu i specifičan pritisak određeno vreme, transfer se zauvek vezuje za proizvod. Termo prese su dostupne u raznim veličinama, sa manualnim ili automatskim upravljanjem. Neke prese su namenjene za posebne svrhe, kao što su prese za kačkete ili šolje. Maksimalna veličina štampača treba da se poklapa sa veličinom prese.

Termo prese se koriste u profesionalne svrhe, za kvalitetne rezultate, iz jednostavnog razloga što standardni uređaji ne mogu imati ni približnu temperaturu potrebnu za sublimacionu štampu. Sublimaciono pečenje zahteva temperaturu od 375o do 425o F i pritisak od 40-80 psi. Ove specifikacije nisu izvodljive sa drugim termo uređajima.

Šta sublimacija može i ne može da uradi?

 • Štampanje pamučnih majica. Kao što smo i ranije napomenuli, sublimaciji je potreban poliester da bi proces prenosa boje sa transfera na proizvod bio moguć. Najveći sublimacioni kvalitet rezultovaće se samo na 100% poliesteru. Štampanje pamučnih majica vrši se pomoću termo transfer papira.
 • Otisak svetlih boja na majici. S obzirom da su i dalje pamučne majice najtraženije, sublimaciona boja nema dovoljno poliestera za stvaranje živopisnog nanosa. Slika će završiti sa tupim bojama, posebno nakon pranja. Međutim, koristeći specijalni termo transfer papir, štampa na pamučnim majicama je vrhunskog kvaliteta.
 • Otisak na majicama u boji. Bilo koja boja majice drastično menja boju slike. Pošto sublimacija postaje deo majice u boji, ta boja tekstila će nadvladati prenesenu sliku.
 • Štampa predmeta koji nisu premazani polimernim slojem. Zapamtite da je sublimacija štampa na premaznom sloju ne na proizvodu.
 • Štampa na metalu (srebro/zlato). Ovo je još jedan primer gde boja pozadine predmeta utiče na sliku.

 

Sublimacija drvenih proizvoda

Instrukcije:

 1. Podesite temperaturu na 200 oC.
 2. Podesite vreme na 60 sekundi.
 3. Podesite pritisak na srednju vrednost.
 4. Uklonite zaštitnu foliju sa proizvoda.
 5. Odštampajte sliku u ogledalu na transfer papir. Slika treba da bude veća od podloge.
 6. Podesite lice transfer papira prema proizvodu i fiksirajte ga termo otpornom trakom.
 7. Postavite prazan list termo otpornog papira na presu da bi ostala čista.
 8. Postavite proizvod na presu licem ka gore sa transfer papirom na vrhu.
 9. Prekrijte sve nelepljivim papirom.
 10. Pecite na 200 oC, 60 sekundi sa srednjim pritiskom.
 11. Kada se pečenje završi odmah uklonite proizvod iz prese i uklonite transfer papir. Ostavite sublimacioni proizvod da se ohladi.

 

Sublimacija kecelja i portikli

Instrukcije:

 1. Podesite temperaturu na 200 oC.
 2. Podesite vreme na 45 sekundi.
 3. Podesite pritisak na srednju vrednost.
 4. Odštampajte sliku u ogledalu na transfer papiru.
 5. Postavite transfer papir na proizvod licem ka dole.
 6. Prekrijte sve nelepljivim papirom.
 7. Pecite na 200 oC, 45 sekundi sa srednjim pritiskom.
 8. Kada se pečenje završi odmah uklonite proizvod iz prese i uklonite transfer papir. Ostavite sublimacioni proizvod da se ohladi.

 

Sublimacija kamena termo presom

Instrukcije:

 1. Podesite temperaturu na 200 oC.
 2. Podesite vreme na 300-400 sekundi u zavisnosti od veličine kamena. Što je veća površina kamena, vreme pečenja mora biti duže.
 3. Podesite pritisak na srednje-visoku vrednost. Vodite računa o pritisku jer kamen može pući pod velikim pritiskom.
 4. Odštampajte sliku u ogledalu na transfer papiru. Slika treba biti veća od površine proizvoda.
 5. Postavite transfer papir na proizvod licem ka dole i fiksirajte papir termo otpornom trakom.
 6. Postavite proizvod na presu licem ka gore.
 7. Prekrijte tekstilnim komadom (isecite majicu) parče kamena kako bi sačuvali površinski sloj.
 8. Zatim prekrijte sve silikonskom podlogom.
 9. Pecite na 200 oC, 300-400 sekundi sa srednje-visokim pritiskom.
 10. Kada se pečenje završi odmah uklonite proizvod iz prese i uklonite transfer papir. Ostavite sublimacioni proizvod da se ohladi. Kamen će biti veoma vruć pa povedite računa o zaštiti.

 

Sublimacija keramičkih pločica

Instrukcije:

 1. Podesite temperaturu na 200 oC.
 2. Podesite vreme na 160 sekundi.
 3. Podesite pritisak na slabo-srednju vrednost.
 4. Odštampajte sliku u ogledalu na transfer papiru. Slika treba da bude veća od podloge.
 5. Postavite proizvod na transfer papir licem ka dole i fiksirajte papir za proizvod termo otpornom trakom.
 6. Postavite mekani zaštitini jastuk na donju grejnu ploču kako bi se ublažio keramički magnet.
 7. Postavite proizvod na presu licem ka dole tako da keramički magnet bude okrenut ka dole.
 8. Prekrijte sve nelepljivim papirom.
 9. Pecite na 200 oC, 160 sekundi sa slabo-srednjim pritiskom.
 10. Kada se pečenje završi odmah uklonite proizvod iz prese i uklonite transfer papir. Ostavite sublimacioni proizvod da se ohladi.

 

Sublimacija metalnih proizvoda

Instrukcije:

 1. Podesite temperaturu na 200 oC.
 2. Podesite vreme na 1-3 minuta.
 3. Podesite pritisak na srednju vrednost.
 4. Uklonite zaštitnu foliju sa proizvoda.
 5. Odštampajte sliku u ogledalu na transfer papir. Slika treba da bude veća od podloge.
 6. Podesite lice transfer papira prema proizvodu i fiksirajte ga termo otpornom trakom.
 7. Postavite prazan list termo otpornog papira na presu da bi ostala čista.
 8. Postavite proizvod na presu licem ka dole (metalna površina okrenuta ka gore).
 9. Prekrijte sve nelepljivim papirom.
 10. Pecite na 200 oC, 1-3 minuta sa srednjim pritiskom.
 11. Kada se pečenje završi odmah uklonite proizvod iz prese i uklonite transfer papir. Ostavite sublimacioni proizvod da se ohladi.

 

Sublimacija na katancima i nakitu

Instrukcije:

 1. Podesite temperaturu na 200 oC.
 2. Podesite vreme na 60 sekundi.
 3. Podesite pritisak na srednju vrednost.
 4. Odštampajte sliku u ogledalu na transfer papir. Slika treba da bude veća od podloge.
 5. Na transfer papir nanesite sprej za bolje priajanje boje na proizvod.
 6. Postavite proizvod licem ka odštampanoj slici i savite papir tako da druga strana bude poravnata sa proizvodom.
 7. Postavite prazan list termo otpornog papira na presu da bi ostala čista.
 8. Postavite proizvod na presu licem ka gore sa transfer papirom na vrhu.
 9. Prekrijte sve nelepljivim papirom.
 10. Pecite na 200 oC, 60 sekundi sa srednjim pritiskom.
 11. Kada se pečenje završi odmah uklonite proizvod iz prese i uklonite transfer papir. Ostavite sublimacioni proizvod da se ohladi.

Na našem sajtu pored stranice sa uputstvima za sublimaciju svih proizvoda možete naći zanimljive i korisne savete za sublimaciju uopšte. Među najtraženijim sublimacionim proizvodima iz naše ponude nalaze se sledeći proizvodi:

Pored foto poklona, bavimo se i izradom fotoknjiga. Pogledajte više na www.cewe.rs.

Zakažite poziv
Email

🙏 Dobrodošli na sajt Mincom!
Kako Vam možemo pomoći?