Saveti za grafičke formate

Saveti za grafičke formate

Šta je tip (format, ekstenzija) fajla?

Tip fajla je standardni način za skladištenje informacija na računaru kako bi neki program mogao da ih pročita i prikaže. Tip fajla se može videti u poslednja tri ili četiri slova iza tačke u imenu fajla (sublimacija.psd, mincom.jpeg). Različiti programi koriste različite oznake tipa fajla.

Današnji grafički softveri omogućavaju čuvanje slika u različitim formatima. U nastavku su objašnjeni najčešći grafički formati kao i razlike između njih.

Najpoznatiji i najpopularniji formati

.PSD

Photoshop format je podrazumevani format grafičkog fajla i jedini format pored Large Document Size koji podržava većinu mogućnosti Adobe Photoshopa. Zbog uske integracije Adobe prozvoda, drugih Adobe programa kao što su Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects mogu direktno da uvezu PSD datoteke i sačuvaju većinu mogućnosti Photoshopa. Prilikom čuvanja PSD-a možete da podesite podešavanja kako bi se povećala kompatibilnost fajla. Ovo će sačuvati kompozitnu verziju slike kao slojevitu (layered) tako da može da se čita od strane drugih aplikacija uključujući prethodne verzije Adobe Photoshop. U Photoshopu možete sačuvati fajl kao PSD fajl 16 bita po kanalu (channel) i visok dinamički opseg 32 bita po kanalu slika (HDR).

.TIFF

Tagged-Image File Format (TIFF, TIF) je format koji je u vlasništvu Adobe korporacije i veoma je fleksibilan i prilagodljiv format. Koristi se za razmenu fajlova između aplikacija i računarskih platformi. TIFF je format rasterske slike podržan od gotovo svih aplikacija za crtanje, obradu slika i raspoređivanja elemenata na stranici. Takođe gotovo svi Desktop skeneri mogu proizvesti TIFF sliku. Maksimalna veličina TIFF dokumenata je 4 GB. Adobe Photoshop podržava čuvanje velikih dokumenata u TIFF formatu ali većina drugih aplikacija ne podržavaju dokumente veće od 2 GB. TIFF format podržava CMYK, RGB, Lab, indeksirane boje (indexed color) i Grayscale slike sa alfa (alpha) kanalima i rasterski (Bitmap) modalitet bez alfa kanala. Adobe Photoshop može sačuvati beleške, providnost i multirezolucionu piramidu podataka u TIFF formatu.

.EPS

Encapsulated PostScript (EPS) jezik datoteke može da sadrži vektorske i rasterske slike i podržan je od skoro svih grafičkih, programa za ilustracije i raspoređivanja elemenata na stranici. Među njima su najpoznatiji programi Adobe Illustrator i CorelDraw. EPS se koristi za prenos PostScript ilustracija između aplikacija. Kada otvorite EPS datoteku koja sadrži vektorske grafike Adobe Photoshop će rasterizovati sliku pretvarajući vektorske grafike u piksele. EPS format podržava Lab, CMYK, indeksirane boje, Duotone, Grayscale i Bitmap režim a ne podržava alfa kanale.

.JPG (.JPEG)

Joint Photographic Experts Group (JPEG) format se najčešće koristi za prikazivanje fotografija i drugih slika kontinuiranih tonova na Web-u i drugim online servisima. JPEG format podržava CMYK, RGB, i Grayscale modele boja a ne podržava alfa kanale (alpha channels). JPEG zadržava sve informacije o boji u RGB modelu boja ali smanjuje veličinu datoteke kompresijom selektivnim odbacivanjem podataka. JPEG slika se automatski dekompresuje kada se otvori. Viši nivo kompresije rezultuje slabijim kvalitetom i obrnuto niži nivo kompresije rezultuje boljim kvalitetom. U Adobe Photoshop možete podešavati kvalitet slike.

.PDF

Portable Document Format (PDF) je fleksibilan format nezavistan od platformi i aplikacija. Baziran na PostScript modelu prikazivanja slika, PDF precizno prikazuje i održava slova (font), raspored elemenata na stranici, vektorske i rasterske (bitmap) slike. Pored toga PDF omogućava elektronsku pretragu fajlova i navigaciju pomoću elektronskih veza (links). Ovaj format se neprestano razvija i od skora je moguće ubacivati i multimedijske sadržaje (video klipove) u PDF fajlove. Adobe Photoshop razlikuje dve vrste PDF fajla: Photoshop PDF i generički PDF fajl (Generic PDF files). Možete otvarati oba dve vrste PDF datoteka ali možete sačuvati samo kao Photoshop PDF datoteke. Photoshop PDF datoteke možete kreirati preko Save As komande i mogu da sadrže samo jednu sliku. Photoshop PDF datoteke podržavaju sve modele boja (osim Multichannel) i sve mogućnosti Adobe Photoshop. PDF je idealan format za prosleđivanje fajlova koji su namenjeni za štampu bilo koje vrste jer ne gube atribute slike što je veoma bitno kada su u pitanju podešavanja za štampu.

.GIF

je još jedan kompresovan format koji smanjuje veličinu slike. Koristi se samo za Internet aplikacije. Upravo zbog kompresije, kvalitet slike je veoma loš. Ako se menja veličina, dolazi do iskrivljenosti slike. Ovaj format slike se nikako ne preporučuju za bilo koju vrstu štampe.

.PNG

PNG je grafički format uz kompresiju bez gubitaka. Napravljen je s namerom da bude bolja alternativa GIF-u, pružajući kvalitetniju sliku, ali bez zahteva za licencom. Slično kao i GIF, PNG podržava fajlove sa paletom 24-bitnih RGB boja, ali i skalu sive boje, te potpune RGB ili RGBA slike. Za razliku od GIF-a, transparencija kod PNG-a izvedena je alfa-kanalom, gde se za svaki piksel može definisati prozirnost istog na skali od 1-100% te time ostvariti delimična ili potpuna prozirnost nekog obojenog piksela.

.BMP

BMP je standardni Windows format na DOS i Windows kompatibilnim kompjuterima. Ovaj format podržava RGB, indeksirane boje, Grayscale, i rasterski (Bitmap) režim boja. Prilikom čuvanja slike možete da navedete Windows ili OS/2 format i dubinu boja do 32 po kanalu.

Pored saveta za grafičke formate na našem sajtu možete pronaći i druge korisne savete vezane za sublimacionu štampu. Pored saveta mi Vam nudimo veliki asortiman sublimacionih proizvoda među kojima su i:

Pored foto poklona, bavimo se i izradom fotoknjiga. Pogledajte više na www.cewe.rs.