Mašina za sečenje i savijanje lima

Mašina za sečenje i savijanje lima

Mašina za sečenje i savijanje lima se koristi za savijanje i sečenje raznih vrsta limova. Mašina omogućava savijaje u raznim oblicima. Pomoću mašine za sečenje i savijanje lima imate mogućnost da napravite razne oblike savijenog lima ili sličnog materijala. Tako možete bez problema da savijete aluminijum ili drugi materijal u stalke za rezervaciju na stolovima, znake obaveštenja i slično. Mašina je kombinovana, tako da je praktično za višenamensku upotrebu.

masina za secenje i savijanje lima

Mašina za sečenje i savijanje lima

Mašina za sečenje i savijanje lima izrađena od kvalitetnog materijala koji omogućava dobru čvrstinu mašine tokom rada.
  • Dimenzije: 49x33x42cm
  • Težina: 40kg

Pored toga imamo široku paletu proizvoda koji mogu biti interesantni za Vašu foto radnju, kopirnicu, knjižaru i štampariju. Sve naše proizvode možete da štampate na jedan komad u punom koloru visokog kvaliteta. Tu su:

Pored foto poklona, bavimo se i izradom fotoknjiga. Pogledajte više na www.cewe.rs.

modeli za savijanje
masina za isecanje i savijanje lima